DOLEŽEL ARCHITEKTI s.r.o.

 
ateliér reference realizace projekty kontakt EN

Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně

Soutěžní návrh

Prostor mezi stávajícími budovami je volně průchozí, hlavní tah v úrovni parteru kopíruje pomyslnou spojnici mezi dopravním terminálem a mrakodrapem Tomáše Bati a je i logickým směrem hlavních pěších proudů. Hmoty nových budov dosahují maximální výšky dvou podlaží budov stávajících a systémem ramp jsou obě pochozí zelené střechy volně přístupné a slouží tak jako další veřejný prostor s možností vystavení uměleckých exponátů v exteriéru.

Nové budovy jsou „vnitřní ulicí“ rozděleny na samostatné bloky, vzájemně spojené krčkem v úrovni mezipatra nad prvním nadzemním podlažím a v ose hlavních vertikálních komunikací stávajících budov jsou také s těmito propojeny. Jinak jsou nové budovy od starých zcela konstrukčně odděleny a podél sousedících stěn jsou umístěny provozy, které přímo vyžadují stínění (výstavní sály, knihovní fondy apod.).