DOLEŽEL ARCHITEKTI s.r.o.

 
ateliér reference realizace projekty kontakt EN

Západočeská galerie v Plzni

Soutěžní návrh na novou budovu ZČG

Dům je navržen jako pavilon v parku. Jeho zdánlivá dvoupodlažnost mění měřítko objektu. Jednoduché hmotové schéma využívá kombinace dvou materiálů – křehkého skla a pevné hmoty. Tvarované, otevřené, veřejné přízemí versus strohá, uzavřená a pevná schrána sbírky. Les ocelových sloupů splývající s okolním parkem vynáší jádro instituce.

Minimalistické pojetí domu dává vyznít okolní zástavbě, jeho lomené geometrii, a podtrhuje výjimečnost instituce ZČG. Půdorysná stopa kostela sv. Máří Magdalény bude zachována v celém svém rozsahu. Po provedení archeologického průzkumu staveniště budou nálezy prezentovány v původním místě nálezu v prostoru přízemí budovy.

Ing. arch. Klára Doleželová
Ing. arch. Regina Loukotová